Luxury Diamond Boutique Sp. Z o. o.

Kamila Jarczewska

Ul. Węglarska 1

Gdańsk, 80-834

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

 

NUMER ZAMÓWIENIA: ………………………… DATA ZAMÓWIENIA: …………………………………

NUMER FAKTURY/PARAGONU: ……………………………………………………………………………………….

IMIĘ I NAZWISKO: ……………………………………………………………………………………………………

ADRES: …………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………….

TELEFON: ……………………………………………. EMAIL: …………………………………………………….

Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:

(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

nazwa Banku: …………………………………………………………………………………………….

Numer rachunku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi Klienta: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.

 

 

 

…………………………………………………………………………

(czytelny podpis Klienta)

pl_PLPolish